FÖRETAGETS MÅLSÄTTNING

                                                             

                    Vår målsättning är att vara kostnadseffektiv .          

                                             

     De första 18 åren var företaget enskild firma och ombildades 1990 till ett aktiebolag                                

                                       


                                                                                                                            
                               
                                                                                                                                                          

                                             

Våra uppdrag  kräver engagemang, teknisk kompetens i samarbete med    kunden.

  Därför kan det vara ide att kontakta oss för mer information och offert! 

                                                                  Årsringsmätare