Bilden visar en 3D modell utskriven  i RESIN.                                 

                  Den undre bilden visar maskinbearbetade  detaljer.                                

                
                                                                                                                                                                                                                        

   Ett genomtänkt maskinval kombinerad med egen vidareutveckling av verktyg och maskiner ger oss möjlighet att hålla nere produktionskostnaderna. Vår strävan är att ledtiderna för stycke tillverkning ska vara minimerad .

               

  

                                                                   
Batch storlek: 300-1000st  (även en stycke tillverkning i 3D skrivare)

                                             tele  0706-496648