Ett genomtänkt maskinval kombinerad med egen vidareutveckling av verktyg och maskiner ger oss möjlighet att hålla nere produktionskostnaderna. Vår strävan är att ledtiderna för stycke tillverkning ska vara minimerad .

               

  

                                                                   
Batch storlek: 300-1000st  (även en stycke tillverkning i 3D skrivare)

                                             tele  0706-496648